บริษัท โอเวอร์ซี สเปเชี่ยล ซีวิลเวอร์ค จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น งานพื้นอีพ็อกซี่, โพลียูรีเทน, งานกันซึม งานซ่อมแซมคอนกรีตโครงสร้าง การปรับปรุงอาคารหรือโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการอบรมเพิ่มทักษะทีมงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การให้บริการอยู่เสมอ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหา ของลูกค้า และเพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ


Contact for more information