Job vacancies

1 วิศวกร (SITE ENGINEER)
 • สำรวจหน้างาน
 • เขียนรายงานเพื่อทำใบเสนอราคา
 • ควบคุมงาน,ประสานงานให้เกิดความเรียบร้อย
 • ทำรายงานประเมินผลงานและสรุปวัสดุหน้างานแต่ละโครงการ
 • รายงานและสรุปปัญหาหน้างาน
 • ส่งมอบงานและเอกสารประกอบ
 • เพศชาย  อายุ 20 - 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปวช  –  ปริญญาตรี(โยธา-ก่อสร้าง หรือ อุตสาหกรรม)
 • ไม่มีพันธะทางทหารหรือเรียน รด.
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานก่อสร้าง หากไม่มีทางบริษัทฯมีการอบรบก่อนทำงาน
 • มีภาวะผู้นำและความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม , มีทักษะในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและความอดทน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดต่อเนื่องได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่และ/หรือมีรถยนต์เป็นของตนเอง

*** มีประสบการณ์งานด้าน Coating flooring system (Epoxy , Polyurethane) และงานเคลือบกันรั่วซึม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :- 

 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อม
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าที่พักต่างจังหวัด
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ/ในประเทศ
 • โบนัสตามผลงาน

2
วิธีการรับสมัครงาน
ส่ง Rusume ได้ที่
email : info@overseathai.com