งานทาสี ผนังอาคารโรงงานที่ใช้มาเป็นเวลานานนั้นต้องเกิดรอยแตกร้าวและคราบสกปรกขึ้นได้ เพื่อให้ผนังอาคารมีความสวยงามป้องกันการรั่วซึม  การแตกร้าวจึงจำเป็นต้องมีการทาสีเคลือบผนังทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งโครงเหล็ก หรือลานจอดรถ

     งานอาคารสูง โดยเฉพาะอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่จะสามารถตั้งนั่งร้านได้ ทางบริษัทฯ ได้มีวิธีการซ่อมแซมและปรับปรุง โดยใช้ Gondola และ Spiderman เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัย สวยงามและประหยัดพื้นที่ในการทำงาน ต้นทุนต่ำกว่าการทำงานด้วยระบบนั่งร้าน

     งานปรับปรุงและตกแต่ง ส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารและโรงงาน  เช่น ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร เคาน์เตอร์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ภายนอก และทำสัญลักษณ์บริษัท