บริษัทมีบริการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีรุนแรงทั้งโลหะและคอนกรีตโดยวิธีการเคลือบเป็นแบบการฉาบ, การทา, การพ่นเช่น Epoxy, Novolac, FRP Lining, Ceramic Coating ทั้งนี้การป้องกันเคมีรุนแรงบริษัท มีการบริการทำในถังอับอากาศต่าง ๆ ในบ่อและนอกบ่อรวมทั้งถังรองรับ (Second Containment)

     งานเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีรุนแรง เป็นการเคลือบเพื่อเพิ่มความหนาให้กับคอนกรีตให้สามารถทนการกัดกร่อนได้มากขึ้น และสามารถที่จะเพิ่มสีได้ในภายหลัง ตัวอย่างสารเคมีรุนแรง เช่น กรดซัลฟรูริก 98% กรดไนตริก 90% เป็นต้น