งานเคลือบ Epoxy เป็นงานเคลือบพื้นที่สามารถนำมาประยุกต์ให้ได้ตามต้องการ หลากหลายโดยมีคุณสมบัติ เช่น

  •  เพื่อความสวยงาม
  •  ทนแทนต่อแรงกระแทก, ขูดขีด, ทนต่อการเสียดสี
  •  ดูดซับประจุไฟฟ้า และ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต Dissipative and Anti-Static (10 – 10)
  •  กันความชื้นพื้นผิว
  •  ไม่มีกลิ่น 100% Solid