การรั่วซึมของน้ำเป็นปัญหาที่ต้องรีบทำการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่สามารถทำให้ตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเกิดการวิบัติได้ ระบบการป้องกันการรั่วซึม ของบริษัทฯ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันนีซึ่งมีคุณสมบัติที่ตอบสนองประเภท และชนิดของปัญหาแต่ละแบบได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กลาส, เหล็ก, ไม้,คอนกรีต, พีวีซี เซรามิคและวัสดุอื่นๆมากมายและทั้งพื้นที่แห้งหรือเปียก  เช่น งานรั่วซึมของถังเก็บน้ำ, สระว่ายน้ำ, ดาดฟ้าอาคารหรือโรงงาน, ผนังอาคารที่อย่ใต้ดิน, เขื่อนกันน้ำ, ขอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ฯลฯ