OVERSEA SPECIAL CIVIL WORK

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร  โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  เช่น งานพื้นอีพ๊อกซี่, โพลียูรีเทน, งานกันซึม งานซ่อมแซมคอนกรีตโครงสร้าง การปรับปรุงอาคารหรือโรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการอบรมเพิ่มทักษะทีมงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การให้บริการอยู่เสมอ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหา ของลูกค้า และเพื่อบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Our service

[ EPOXY FLOORING SYSTEM ]

EPOXY FLOORING SYSTEM

[ POLYURETHANE FLOORING SYSTEM ]

POLYURETHANE FLOORING SYSTEM

[ CAR PARKING SYSTEM ]

CAR PARKING SYSTEM

[ WATERPROOFING SYSTEM ]

WATERPROOFING SYSTEM

[ HIGH CHEMICAL RESISTANCE ]

HIGH CHEMICAL RESISTANCE

[ CONSTRUCTION & RENOVATION ]

CONSTRUCTION & RENOVATION

Official product dealer

bg
bg
bg
bg
bg
bg