มักเรียกสั้น ๆ ว่า กันซีม PU (PU Waterproof) ผลิตจากวัสดุประเภท Synthetic Elastomeric Polyurethane เหมาะสำหรับเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต กันซึม Polyurethane มีความยืดหยุ่นสูง 300 - 500% กันซึมโพลียูรีเทน จึงเหมาะกับการป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตที่มักมีการยืด - หด - ขยายตัว และเกิดรอยร้าวขึ้นเสมอ กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof หน้าที่ของ "กันซึมโพลียูรีเทน" (Polyurethane Waterproof) ในการเป็นกันซึมดาดฟ้าและซ่อมแซมรอยร้าว กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รับแรงดึงและปกปิดรอยร้าว (Bridge crack) ในขณะที่คอนกรีตดาดฟ้าเกิดรอยร้าว Polyurethane (โพลียูรีเทน) จะยืดตัวออกและปกปิดรอยร้าวไว้ น้ำจึงไม่สามารถไหลผ่านรอยร้าวเป็นการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างด คุณสมบัติเด่นของ "กันซึมโพลียูรีเทน" (Polyurethane Waterproof) กันซึม Polyurethane (Polyurethane Waterproof เป็น วัสดุกันซึมที่สามารถทนทานต่อน้ำที่ขังตัวอยู่บนดาดฟ้าได้เป็นเวลานานกว่า 10 วัน