Epoxy ชนิดปราศจากสารระเหย ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีรุนแรงได้ดีมาก ทนการกัดกร่อนจากกรดซัลฟิวริก 98% และกรดอะซิติก 99% 
เหมาะสำหรับถังเก็บสารเคมี บริเวณที่มีการใช้งานกรดหรือด่างเข้มข้น และสารเคมีรุนแรง ใช้เป็นวัสดุทับหน้าบนระบบพื้น Epoxy หรือใช้ร่วมกับ ระบบ Fiberglass