Epoxy Conductive พื้นนำไฟฟ้า (Conductive Floor) คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษที่ผสมผง Carbon Fiber ไว้ในเนื้อวัสดุอีพ็อกซี เพื่อเปลี่ยนสภาพจากพื้นอีพ็อกซีโค้ทติ้ง  (Epoxy Coating Floor) ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ให้กลายเป็นพื้นคอนดักทีฟ (Conductive Floor) ที่นำไฟฟ้าได้ 10 – 10 โอห์ม ซึ่งการนำไฟฟ้าของพื้น Conductive จะมีค่ามากกว่าพื้น Anti-Staticพื้นคอนดักทีฟ หรือ พื้นนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับในการใช้งานพื้นคลังแสง พื้นโรงงาน ผลิตวัตถุระเบิด พื้นคลังเก็บวัตถุระเบิด พื้นคลังเก็บวัตถุไวไฟ พื้นโรงงานผลิตสารระเหย เช่น ทินเนอร์ หรือ สารละลาย ( Solvent ) ต่าง ๆ พื้นโรงงานผลิตน้ำหอมและแอลกอฮอล์ พื้นโรงงานผลิต Poly-styrene Foam เพื่อป้องกันการ Spark จนอาจทำให้เกิดระเบิดหรือ